Jesteś tu: wczasynawsi.com.pl > Pozostałe > Żywiec – to co najlepsze na Żywiecczyźnie

Dalsze kierunki rozwoju turystyki kwalifikowanej w Polsce

Turystyka kwalifikowana będzie coraz bardziej popularna w społeczeństwie. Człowiek zaabsorbowany industrializacją i urbanizacją życia będzie szukał odpowiedniej kompensacji w środowisku lasów, wód, pod otwartym niebem poza miejscem zamieszkania. Plener, podstawowy składnik turystyki kwalifikowanej, utożsamiany będzie przez ludzi z przygodą i odpoczynkiem. W turystyce kwalifikowanej już obecnie uwidacznia się trend do indywidualizmu. Pojęcie to oznacza zarówno odejście od kontroli instytucjonalnej, jak i podjęcie odpowiedzialności za własne zdrowie. Należy spodziewać się zmniejszania uczestnictwa w zajęciach turystycznych podczas wakacji, przeniesienia zainteresowań ruchowych na weekend, a nawet na cały tydzień. Zmienić to może cały system animacji turystycznej. Już na pierwszy rzut oka nasuwają się podobieństwa między turystyką kwalifikowaną w naszym kraju i międzynarodową turystyką o charakterze sportowym. Zbliżone są formy zajęć, zbliżoną funkcję odgrywa plener, analogicznie wartościuje się rolę i sprawności fizyczną.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany ażeby zostawić komentarz.